40′ OT (Open Top)

Yttermått (L/B/H)

12192 x 2438 x 2591 mm

Innermått (L/B/H)

12029 x 2350 x 2350 mm

Tara

3800 kg

Volym

28600 kg

kapasitet

66 M³

Container terminologi

x stäng

FÖLJANDE FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER BESKRIVER DE OLIKA TYPERNA AV INTERMODALA FRAKTCONTAINRAR

OS = Open Side (med öppningsbar sida): perfekt för att lasta längre och bredare objekt

OT = Open Top (öppen topp): möjliggör lastning och transport av stora objekt

DC = Dry Cargo (torrlast): den vanligaste typen av container för typiska laster

HC = High Cube (hög kub): en högre container med 30 cm högre höjd än en vanlig DC-container

PW = Pallet Wide (pallbredd): en bredare container med 9 cm mer bredd än en vanlig DC-container

RC = Reefer Container (kylcontainer): en kylcontainer som är lämplig för temperaturkänsliga objekt

FLAT = Flat Rack: hopfällbara sidor för transport av tyngre, bredare, överdimensionerade objekt

BULK = Bulk Container: perfekt för bulklaster och transport av finkorniga ämnen

DD = Double Door (dubbeldörr): en container med dubbla dörrar i båda ändar

C = Curtain, en speciell modell byggd av en förvaringsbehållare, vars ena sida har ersatts med en presenning

FSA = Full side access, en sidoöppningsbehållare med en långsida helt öppningsbar.