Konttien tullaus

Kansainvälinen konttiliikenne on täynnä kiemuroita ja kommervenkkejä. Siksi OVL:n konttiasiantuntijat ovat käytettävissäsi 24/7 – myös tullausasioissa.

Kontit ovat kuljetusvälineitä, jotka tuodaan maahan tullitta väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä silloin, kun niitä käytetään tavaroiden kaupalliseen kuljetukseen. Jos väliaikaisesti maassa oleva, kuljetusvälineenä ollut kontti jää yhteisöön pysyvästi esimerkiksi myynnin vuoksi, se on tullattava vapaaseen liikkeeseen.

Kun kontin käyttötarkoitus muuttuu myytäessä tai vuokrattaessa kuljetusvälineestä esimerkiksi varasto- tai toimistotilaksi, se on aina tullattava vapaaseen liikkeeseen. Tällöin tullille on annettava tuonnin tulli-ilmoitus välittömästi.

Myynnin tapahtuessa edellytetään, että myyjän ja ostajan välisissä kaupan ehdoissa sovitaan, kumpi osapuoli vastaa tullauksen tekemisestä. Kun kontit annetaan vuokralle muuhun tarkoitukseen kuin kansainvälisen liikenteen kuljetusvälineeksi, on vuokralle antajan tullattava kontti. Kontit ovat tullittomia tullitariffin perusteella, mutta niistä kannetaan arvonlisävero.

Lähde: Eteläisen tullipiirin asiakasohje 1/08 (PDF)

OVL tullaa Suomeen pysyvästi jäävät merikontit.

Mikäli kontissa on tarkastuksen jälkeen korjattavia kohteita sen saattamiseksi rahtikuntoon, teemme siitä kirjallisen, konttikohtaisen korjausarvion.

Puhumme englantia, kiinaa, venäjää, suomea, ruotsia, liettuaa ja Incoterms toimituslauseketta.